znak města Brna

Vánoce na brněnské radnici

statutární město Brno

Program na radnici

NOVÁ RADNICE – SNĚMOVNÍ SÁL
Dominikánské nám. 1 • 9.30 – 18.00

moderují Míša Migotová (Rádio KISS HÁDY) a Jiří Kokmotos (Český rozhlas Brno)

10.00
DĚTSKÝ NÁRODOPISNÝ SOUBOR BRNĚNSKÝ VALÁŠEK – vánoční koledování
10.30
VÁNOCE S KAMARÁDY – pohádka
10.45 
Klaun BUBLÍN – nevídaná bublinová show
11.15 
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO – Vánoční hudební pozdravení
11.45
VÁNOCE s DIVADLEM RADOST
12.15 
DIVADLO BARKA LIGY VOZÍČKÁŘŮ
12.45
DIVADLO PARAVÁNEK - pohádka dětem
13.30 
ZUŠ SMETANOVA – vánoční muzicírování
13.45
NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK ZE ZOO BRNO
14.00
SLAVNOSTNÍ POZDRAVENÍ
primátor statutárního města Brna
a další představitelé statutárního města Brna
14.15 
EMPÍK NADĚLUJE – vyhlášení vítězů soutěže Městské policie Brno
14.30
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO – Muzikálové Vánoce
15.00
KANTILÉNA - Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
15.30 
DIVADELNÍ SPOLEK DIALOG – Kluk z plakátu - pohádka s detektivní zápletkou
16.00 
KUK A CUK - hudební divadlo pro děti
17.00
GAJDOŠI – závěrečné vánoční zpívání pro radost (do 18.00 h)

NOVÁ RADNICE – RYTÍŘSKÝ SÁL
Dominikánské nám. 1 • 9.30 – 18.00

od 9.30   
• ZA OZDOBU ODMĚNA - výtvarná a rukodělná vánoční akce
• KREATIVNÍ DÍLNA NEJEN PRO DĚTI - Labyrinth - první laboratorní škola v ČR
• SIMULÁTOR JÍZDY PO BRNĚNSKÉM AUTOMOTODROMU
15.00   
• VÁNOČNÍ AUTOGRAMIÁDA – KAREL ABRAHAM, KAREL HANIKA, ONDŘEJ JEŽEK (do 15.30)

NOVÁ RADNICE – SALONEK NEVĚSTY
Dominikánské nám. 1 • 9.30 – 18.00

 
UNIE SPORTOVNÍCH KLUBŮ MĚSTA BRNA – prezentace sportovních klubů

NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA
Dominikánské nám. 1 • 9.30 – 18.00

 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – vánoční světlo do vašich domovů
 
MUZEUM MĚSTA BRNA – rukodělné činnosti pro děti
 
EMPÍK NADĚLUJE – výstava dětských výtvorů ze soutěže Městské policie Brno
 
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ – Stanice mladých techniků Brno
 
IGNIS BRUNENSIS 2016 – výstava oceněných fotografií z přehlídky ohňostrojů
 
JIŘÍ NETÍK – výstava „Světlo a stíny sochařské tvorby Jiřího Netíka“ (výstava probíhá od 2. do 30.12.)
 
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO  - projekce vesmírných pohádek a pořadů

NÁDVOŘÍ NOVÉ RADNICE
Dominikánské nám. 1 • 9.30 – 18.00

 
DĚTSKÝ MINI VLÁČEK – jízdy zdarma pro děti

PROSTRANSTVÍ PŘED NOVOU RADNICÍ
Dominikánské nám. • 18.30 – 19.10

18.30   
Hudební doprovod Rádia KISS HÁDY 88,3 FM na náměstí (do 18.59 h)
18.59   
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ PRIMÁTORA občanům, symbolické „odpálení“ úvodu ohňostroje
19.00  
„ANDĚLSKÝ ZVON" – ohňostroj s hudbou a koledami
THEATRUM PYROBOLI