znak města Brna

Vánoce na brněnské radnici

statutární město Brno

Výzva pro šikovné děti ZA OZDOBU ODMĚNA

Děti, které vlastnoručně vyrobí vánoční ozdobu, přinesou ji v pátek 23. prosince 2016 v době od 9.30 do 18.00 hodin na Novou radnici v Brně na Dominikánské náměstí a zavěsí ji na připravené vánoční stromečky, dostanou malý dárek.

Soutěž se koná v rámci tradiční akce „24. Vánoce na brněnské radnici“. Po celý den je pro děti i dospělé připraven pestrý zábavní program v historických prostorách Velkého sněmovního sálu, Rytířského sálu, Křížové chodby a dalších prostor a prostranství Nové radnice. Ve vnitřních prostorách jsou umístěny vánoční stromečky z Lesů města Brna pro zdobení dětmi vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Garantem dětské soutěže je Rádio KISS Hády.