znak města Brna

Vánoce na brněnské radnici

statutární město Brno

Výzva pro šikovné děti ZA OZDOBU ODMĚNA

Děti, které vlastnoručně vyrobí vánoční ozdobu, přinesou ji v sobotu
23. prosince 2017 v době od 9.00 do 18.00 hodin na Novou radnici v Brně
na Dominikánské náměstí a zavěsí ji na připravené vánoční stromečky, dostanou malý dárek.

Rukodělná soutěž se koná již popětadvacáté při tradičních 25. Vánocích na brněnské radnici. Po celý den jsou umístěny v historických prostorách Nové radnice vánoční stromečky z Lesů města Brna pro zdobení dětmi vlastnoručně vyrobenými ozdobami, nejlépe se symboly Brna.